ترجمه Husk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سبوس‌ , در فارسی : غلاف‌ يا كاسه‌ گل‌ , به فارسی : حقه‌ گل‌ , سایر ترجمه ها : بي‌ سبوس‌ كردن‌

Husk به چه معناست و Husk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Husk

پوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پوست‌, ترجمه پوست‌, کلمات شبیه پوست‌ , سبوس‌ به لاتین , غلاف‌ يا كاسه‌ گل‌ به لاتین , حقه‌ گل‌ خارجی , بي‌ سبوس‌ كردن‌ در زبان
دانلود فایل ها