ترجمه Hussar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرباز سواره‌ نظ‌ام‌ سبك‌ اسلحه‌. می باشد

Hussar به چه معناست و Hussar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hussar

سرباز سواره‌ نظ‌ام‌ سبك‌ اسلحه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرباز سواره‌ نظ‌ام‌ سبك‌ اسلحه‌., ترجمه سرباز سواره‌ نظ‌ام‌ سبك‌ اسلحه‌., کلمات شبیه سرباز سواره‌ نظ‌ام‌ سبك‌ اسلحه‌.
دانلود فایل ها