ترجمه Hustle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيش‌ بردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فريفتن‌ , در فارسی : گول‌ زدن‌ , به فارسی : تكان‌ , سایر ترجمه ها : شتاب‌ عجله‌ , فشار

Hustle به چه معناست و Hustle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hustle

پيش‌ بردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيش‌ بردن‌, ترجمه پيش‌ بردن‌, کلمات شبیه پيش‌ بردن‌ , فريفتن‌ به لاتین , گول‌ زدن‌ به لاتین , تكان‌ خارجی , شتاب‌ در زبان , عجله‌انگلیسی , فشار
دانلود فایل ها