ترجمه Hyacinthine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مثل‌ گل‌ سنبل‌. می باشد

Hyacinthine به چه معناست و Hyacinthine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyacinthine

مثل‌ گل‌ سنبل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مثل‌ گل‌ سنبل‌., ترجمه مثل‌ گل‌ سنبل‌., کلمات شبیه مثل‌ گل‌ سنبل‌.
دانلود فایل ها