ترجمه Hybrid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زبان‌ هاي‌ مختلف‌ تشكيل‌ شده‌ باشد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دورگه‌ , در فارسی : (گ‌.ش‌.)

Hybrid به چه معناست و Hybrid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hybrid

زبان‌ هاي‌ مختلف‌ تشكيل‌ شده‌ باشد به خارجی , ریشه انگلیسی زبان‌ هاي‌ مختلف‌ تشكيل‌ شده‌ باشد, ترجمه زبان‌ هاي‌ مختلف‌ تشكيل‌ شده‌ باشد, کلمات شبیه زبان‌ هاي‌ مختلف‌ تشكيل‌ شده‌ باشد , دورگه‌ به لاتین , (گ‌.ش‌.) به لاتین
دانلود فایل ها