ترجمه Hydrangea در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ ادريس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساقه‌ وريشه‌ خشك‌ شده‌ گل‌ ادريس‌.

Hydrangea به چه معناست و Hydrangea یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrangea

(گ‌.ش‌.) گل‌ ادريس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ ادريس‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ ادريس‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ ادريس‌ , ساقه‌ وريشه‌ خشك‌ شده‌ گل‌ ادريس‌. به لاتین
دانلود فایل ها