خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26353 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26353','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26353 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hydrate به فارسی

ترجمه Hydrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيدرات‌ , در فارسی : ابشتن‌.

Hydrate به چه معناست و Hydrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrate

(ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار, ترجمه (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار, کلمات شبیه (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار , هيدرات‌ به لاتین , ابشتن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: