ترجمه Hydrate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيدرات‌ , در فارسی : ابشتن‌.

Hydrate به چه معناست و Hydrate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrate

(ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار, ترجمه (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار, کلمات شبیه (ش‌.) جسم‌ مركب‌ ابدار , هيدرات‌ به لاتین , ابشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها