ترجمه Hydride در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.)تركيب‌ هيدروژن‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيدروكسيد.

Hydride به چه معناست و Hydride یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydride

(ش‌.)تركيب‌ هيدروژن‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.)تركيب‌ هيدروژن‌ دار, ترجمه (ش‌.)تركيب‌ هيدروژن‌ دار, کلمات شبیه (ش‌.)تركيب‌ هيدروژن‌ دار , هيدروكسيد. به لاتین
دانلود فایل ها