ترجمه Hydro Sol در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابوا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قط‌رات‌ وذرات‌ ريز اب‌ در هوا , در فارسی : هيدروسل‌.

Hydro Sol به چه معناست و Hydro Sol یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydro Sol

ابوا به خارجی , ریشه انگلیسی ابوا, ترجمه ابوا, کلمات شبیه ابوا , قط‌رات‌ وذرات‌ ريز اب‌ در هوا به لاتین , هيدروسل‌. به لاتین
دانلود فایل ها