ترجمه Hydro Sphere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (جغ.) اب‌ كره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابها واقيانوس‌ هاي‌ كره‌ زمين‌.

Hydro Sphere به چه معناست و Hydro Sphere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydro Sphere

(جغ.) اب‌ كره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (جغ.) اب‌ كره‌, ترجمه (جغ.) اب‌ كره‌, کلمات شبیه (جغ.) اب‌ كره‌ , ابها واقيانوس‌ هاي‌ كره‌ زمين‌. به لاتین
دانلود فایل ها