ترجمه Hydrogenous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هيدروژني‌. می باشد

Hydrogenous به چه معناست و Hydrogenous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrogenous

هيدروژني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هيدروژني‌., ترجمه هيدروژني‌., کلمات شبیه هيدروژني‌.
دانلود فایل ها