ترجمه Hydroid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مرجاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جانورمرجاني‌ (aediordyh).

Hydroid به چه معناست و Hydroid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydroid

مرجاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مرجاني‌, ترجمه مرجاني‌, کلمات شبیه مرجاني‌ , جانورمرجاني‌ (aediordyh). به لاتین
دانلود فایل ها