ترجمه Hydrologic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ اب‌ شناسي‌. می باشد

Hydrologic به چه معناست و Hydrologic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrologic

وابسته‌ به‌ اب‌ شناسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ اب‌ شناسي‌., ترجمه وابسته‌ به‌ اب‌ شناسي‌., کلمات شبیه وابسته‌ به‌ اب‌ شناسي‌.
دانلود فایل ها