ترجمه Hydrophobia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) مرض‌ترس‌ از اب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اب‌ گريزي‌.

Hydrophobia به چه معناست و Hydrophobia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrophobia

(ط‌ب‌) مرض‌ترس‌ از اب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) مرض‌ترس‌ از اب‌, ترجمه (ط‌ب‌) مرض‌ترس‌ از اب‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) مرض‌ترس‌ از اب‌ , اب‌ گريزي‌. به لاتین
دانلود فایل ها