ترجمه Hydrothermal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وابسته‌ به‌ عمل‌ ابهاي‌ گرم‌ در پوسته‌ زمين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گرمابي‌.

Hydrothermal به چه معناست و Hydrothermal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hydrothermal

وابسته‌ به‌ عمل‌ ابهاي‌ گرم‌ در پوسته‌ زمين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وابسته‌ به‌ عمل‌ ابهاي‌ گرم‌ در پوسته‌ زمين‌, ترجمه وابسته‌ به‌ عمل‌ ابهاي‌ گرم‌ در پوسته‌ زمين‌, کلمات شبیه وابسته‌ به‌ عمل‌ ابهاي‌ گرم‌ در پوسته‌ زمين‌ , گرمابي‌. به لاتین
دانلود فایل ها