ترجمه Hyena در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) كفتار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (مج.) ادم‌ درنده‌ خو يا خائن‌.

Hyena به چه معناست و Hyena یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyena

(ج‌.ش‌.) كفتار به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) كفتار, ترجمه (ج‌.ش‌.) كفتار, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) كفتار , (مج.) ادم‌ درنده‌ خو يا خائن‌. به لاتین
دانلود فایل ها