ترجمه Hymen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عروسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ازدواج‌ , در فارسی : سرود عروسي‌ , به فارسی : پرده‌ بكارت‌ , سایر ترجمه ها : دخترگي‌.

Hymen به چه معناست و Hymen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hymen

عروسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عروسي‌, ترجمه عروسي‌, کلمات شبیه عروسي‌ , ازدواج‌ به لاتین , سرود عروسي‌ به لاتین , پرده‌ بكارت‌ خارجی , دخترگي‌. در زبان
دانلود فایل ها