ترجمه Hymnody در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرودسازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرود خواني‌ , در فارسی : سرود (بط‌ور كلي‌).

Hymnody به چه معناست و Hymnody یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hymnody

سرودسازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرودسازي‌, ترجمه سرودسازي‌, کلمات شبیه سرودسازي‌ , سرود خواني‌ به لاتین , سرود (بط‌ور كلي‌). به لاتین
دانلود فایل ها