ترجمه Hype در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.) زير جلدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتياد به‌ مواد مخدره‌ , در فارسی : معتاد به‌

Hype به چه معناست و Hype یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hype

(ز.ع‌.) زير جلدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.) زير جلدي‌, ترجمه (ز.ع‌.) زير جلدي‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.) زير جلدي‌ , اعتياد به‌ مواد مخدره‌ به لاتین , معتاد به‌ به لاتین
دانلود فایل ها