ترجمه، معنی و ریشه کلمه Hype به فارسی

ترجمه Hype در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.) زير جلدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اعتياد به‌ مواد مخدره‌ , در فارسی : معتاد به‌

Hype به چه معناست و Hype یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hype

(ز.ع‌.) زير جلدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.) زير جلدي‌, ترجمه (ز.ع‌.) زير جلدي‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.) زير جلدي‌ , اعتياد به‌ مواد مخدره‌ به لاتین , معتاد به‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: