ترجمه Hyperbolize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بزرگ‌ كردن‌. می باشد

Hyperbolize به چه معناست و Hyperbolize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyperbolize

بزرگ‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بزرگ‌ كردن‌., ترجمه بزرگ‌ كردن‌., کلمات شبیه بزرگ‌ كردن‌.
دانلود فایل ها