ترجمه Hyperemia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) احتقان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرخوني‌ (در عضو) , در فارسی : خون‌ انباري‌.

Hyperemia به چه معناست و Hyperemia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyperemia

(ط‌ب‌) احتقان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) احتقان‌, ترجمه (ط‌ب‌) احتقان‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) احتقان‌ , پرخوني‌ (در عضو) به لاتین , خون‌ انباري‌. به لاتین
دانلود فایل ها