ترجمه Hypermnesia در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ خاط‌رات‌ وافكار گذشته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : افزايش‌

Hypermnesia به چه معناست و Hypermnesia یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypermnesia

(ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ خاط‌رات‌ وافكار گذشته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ خاط‌رات‌ وافكار گذشته‌, ترجمه (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ خاط‌رات‌ وافكار گذشته‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ازدياد غير عادي‌ خاط‌رات‌ وافكار گذشته‌ , افزايش‌ به لاتین
دانلود فایل ها