ترجمه Hyphen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ha-ha و غيره‌. می باشد

Hyphen به چه معناست و Hyphen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyphen

ha-ha و غيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ha-ha و غيره‌., ترجمه ha-ha و غيره‌., کلمات شبیه ha-ha و غيره‌.
دانلود فایل ها