ترجمه Hyphen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جدا شده‌ از يكديگر در اخرسط‌ر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : براي‌ نشان‌ دادن‌ وقفه‌

Hyphen به چه معناست و Hyphen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyphen

جدا شده‌ از يكديگر در اخرسط‌ر به خارجی , ریشه انگلیسی جدا شده‌ از يكديگر در اخرسط‌ر, ترجمه جدا شده‌ از يكديگر در اخرسط‌ر, کلمات شبیه جدا شده‌ از يكديگر در اخرسط‌ر , براي‌ نشان‌ دادن‌ وقفه‌ به لاتین
دانلود فایل ها