ترجمه Hyphenate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باخط‌ پيوند چسبانيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با خط‌ پيوند نوشتن‌ , در فارسی : بوسيله‌ خط‌

Hyphenate به چه معناست و Hyphenate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hyphenate

باخط‌ پيوند چسبانيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی باخط‌ پيوند چسبانيدن‌, ترجمه باخط‌ پيوند چسبانيدن‌, کلمات شبیه باخط‌ پيوند چسبانيدن‌ , با خط‌ پيوند نوشتن‌ به لاتین , بوسيله‌ خط‌ به لاتین
دانلود فایل ها