ترجمه Hypnogenesis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد خواب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد خواب‌ هيپنوتيزم‌.

Hypnogenesis به چه معناست و Hypnogenesis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypnogenesis

ايجاد خواب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد خواب‌, ترجمه ايجاد خواب‌, کلمات شبیه ايجاد خواب‌ , ايجاد خواب‌ هيپنوتيزم‌. به لاتین
دانلود فایل ها