ترجمه Hypnogogic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌. می باشد

Hypnogogic به چه معناست و Hypnogogic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypnogogic

داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌. به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌., ترجمه داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌., کلمات شبیه داراي‌ خصوصيات‌ خواب‌.
دانلود فایل ها