ترجمه Hypnoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هيپنوتيزم‌. می باشد

Hypnoid به چه معناست و Hypnoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypnoid

هيپنوتيزم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هيپنوتيزم‌., ترجمه هيپنوتيزم‌., کلمات شبیه هيپنوتيزم‌.
دانلود فایل ها