ترجمه Hypnoidal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (dionpyh) خوابي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نومي‌ , در فارسی : شبيه‌ خواب‌ يا خواب‌ هيپنوتيزم‌

Hypnoidal به چه معناست و Hypnoidal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypnoidal

(dionpyh) خوابي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (dionpyh) خوابي‌, ترجمه (dionpyh) خوابي‌, کلمات شبیه (dionpyh) خوابي‌ , نومي‌ به لاتین , شبيه‌ خواب‌ يا خواب‌ هيپنوتيزم‌ به لاتین
دانلود فایل ها