ترجمه Hypocrite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای با ريا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ رياكار , در فارسی : ادم‌ دو رو , به فارسی : زرق‌ فروش‌ , سایر ترجمه ها : سالوس‌

Hypocrite به چه معناست و Hypocrite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypocrite

با ريا به خارجی , ریشه انگلیسی با ريا, ترجمه با ريا, کلمات شبیه با ريا , ادم‌ رياكار به لاتین , ادم‌ دو رو به لاتین , زرق‌ فروش‌ خارجی , سالوس‌ در زبان
دانلود فایل ها