ترجمه Hypogeum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (معماري‌ قديم‌) قسمت‌ زير زميني‌ بنا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرداب‌.

Hypogeum به چه معناست و Hypogeum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypogeum

(معماري‌ قديم‌) قسمت‌ زير زميني‌ بنا به خارجی , ریشه انگلیسی (معماري‌ قديم‌) قسمت‌ زير زميني‌ بنا, ترجمه (معماري‌ قديم‌) قسمت‌ زير زميني‌ بنا, کلمات شبیه (معماري‌ قديم‌) قسمت‌ زير زميني‌ بنا , سرداب‌. به لاتین
دانلود فایل ها