ترجمه Hypostasis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پايه‌ يانگهبان‌ عضو يا چيزي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پشتيبان‌ , در فارسی : موجود فرضي‌

Hypostasis به چه معناست و Hypostasis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypostasis

پايه‌ يانگهبان‌ عضو يا چيزي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پايه‌ يانگهبان‌ عضو يا چيزي‌, ترجمه پايه‌ يانگهبان‌ عضو يا چيزي‌, کلمات شبیه پايه‌ يانگهبان‌ عضو يا چيزي‌ , پشتيبان‌ به لاتین , موجود فرضي‌ به لاتین
دانلود فایل ها