ترجمه Hypothesize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرض‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برانگاشتن‌.

Hypothesize به چه معناست و Hypothesize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hypothesize

فرض‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرض‌ كردن‌, ترجمه فرض‌ كردن‌, کلمات شبیه فرض‌ كردن‌ , برانگاشتن‌. به لاتین
دانلود فایل ها