ترجمه Hysteria در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هيجان‌ زياد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هيستري‌ , در فارسی : حمله‌عصبي‌.

Hysteria به چه معناست و Hysteria یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Hysteria

هيجان‌ زياد به خارجی , ریشه انگلیسی هيجان‌ زياد, ترجمه هيجان‌ زياد, کلمات شبیه هيجان‌ زياد , هيستري‌ به لاتین , حمله‌عصبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها