ترجمه I Beam در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تير اهن‌ يا فولاد (maeb nori). می باشد

I Beam به چه معناست و I Beam یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به I Beam

تير اهن‌ يا فولاد (maeb nori). به خارجی , ریشه انگلیسی تير اهن‌ يا فولاد (maeb nori)., ترجمه تير اهن‌ يا فولاد (maeb nori)., کلمات شبیه تير اهن‌ يا فولاد (maeb nori).
دانلود فایل ها