ترجمه Ibidem در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايضا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكرار ميشود , در فارسی : در همانجا , به فارسی : (مخفف‌ ان‌ dibi است‌).

Ibidem به چه معناست و Ibidem یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ibidem

ايضا به خارجی , ریشه انگلیسی ايضا, ترجمه ايضا, کلمات شبیه ايضا , تكرار ميشود به لاتین , در همانجا به لاتین , (مخفف‌ ان‌ dibi است‌). خارجی
دانلود فایل ها