ترجمه Ice Cream در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بستني‌. می باشد

Ice Cream به چه معناست و Ice Cream یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ice Cream

بستني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بستني‌., ترجمه بستني‌., کلمات شبیه بستني‌.
دانلود فایل ها