ترجمه Ice Field در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرزمين‌ يخي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يخزار , در فارسی : يخ‌شناور.

Ice Field به چه معناست و Ice Field یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ice Field

سرزمين‌ يخي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سرزمين‌ يخي‌, ترجمه سرزمين‌ يخي‌, کلمات شبیه سرزمين‌ يخي‌ , يخزار به لاتین , يخ‌شناور. به لاتین
دانلود فایل ها