ترجمه Iceman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يخ‌ فروش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يخچال‌ دار , در فارسی : يخي‌ , به فارسی : بستر دوران‌ يخ‌.

Iceman به چه معناست و Iceman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iceman

يخ‌ فروش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يخ‌ فروش‌, ترجمه يخ‌ فروش‌, کلمات شبیه يخ‌ فروش‌ , يخچال‌ دار به لاتین , يخي‌ به لاتین , بستر دوران‌ يخ‌. خارجی
دانلود فایل ها