خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26662 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('26662','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =26662 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Iceman به فارسی

ترجمه Iceman در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای يخ‌ فروش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يخچال‌ دار , در فارسی : يخي‌ , به فارسی : بستر دوران‌ يخ‌.

Iceman به چه معناست و Iceman یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iceman

يخ‌ فروش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی يخ‌ فروش‌, ترجمه يخ‌ فروش‌, کلمات شبیه يخ‌ فروش‌ , يخچال‌ دار به لاتین , يخي‌ به لاتین , بستر دوران‌ يخ‌. خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: