ترجمه Ichnology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روي‌ رد پا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رد پا شناسي‌.

Ichnology به چه معناست و Ichnology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ichnology

روي‌ رد پا به خارجی , ریشه انگلیسی روي‌ رد پا, ترجمه روي‌ رد پا, کلمات شبیه روي‌ رد پا , رد پا شناسي‌. به لاتین
دانلود فایل ها