ترجمه Ichnology در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ycnamonhci می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ygolohgilonhci) تفال‌ و غيبگويي‌ از

Ichnology به چه معناست و Ichnology یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ichnology

(ycnamonhci به خارجی , ریشه انگلیسی (ycnamonhci, ترجمه (ycnamonhci, کلمات شبیه (ycnamonhci , ygolohgilonhci) تفال‌ و غيبگويي‌ از به لاتین
دانلود فایل ها