ترجمه Icily در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بط‌ور سرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : يخ‌مانند.

Icily به چه معناست و Icily یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Icily

بط‌ور سرد به خارجی , ریشه انگلیسی بط‌ور سرد, ترجمه بط‌ور سرد, کلمات شبیه بط‌ور سرد , يخ‌مانند. به لاتین
دانلود فایل ها