ترجمه Iconolater در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شمايل‌ پرست‌. می باشد

Iconolater به چه معناست و Iconolater یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Iconolater

شمايل‌ پرست‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شمايل‌ پرست‌., ترجمه شمايل‌ پرست‌., کلمات شبیه شمايل‌ پرست‌.
دانلود فایل ها