ترجمه Ideative در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lanoitaedi) وهمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خيالي‌ , در فارسی : انديشه‌اي‌.

Ideative به چه معناست و Ideative یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ideative

(lanoitaedi) وهمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lanoitaedi) وهمي‌, ترجمه (lanoitaedi) وهمي‌, کلمات شبیه (lanoitaedi) وهمي‌ , خيالي‌ به لاتین , انديشه‌اي‌. به لاتین
دانلود فایل ها