ترجمه Ideograph در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امضاء يا علامت‌ مخصوص‌ شخص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مارك‌ تجارتي‌.

Ideograph به چه معناست و Ideograph یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ideograph

امضاء يا علامت‌ مخصوص‌ شخص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امضاء يا علامت‌ مخصوص‌ شخص‌, ترجمه امضاء يا علامت‌ مخصوص‌ شخص‌, کلمات شبیه امضاء يا علامت‌ مخصوص‌ شخص‌ , مارك‌ تجارتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها