ترجمه Idiopathy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صفت‌ خاص‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علاقه‌ خاص‌ , در فارسی : ناخوشي‌ جداگانه‌.

Idiopathy به چه معناست و Idiopathy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Idiopathy

صفت‌ خاص‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صفت‌ خاص‌, ترجمه صفت‌ خاص‌, کلمات شبیه صفت‌ خاص‌ , علاقه‌ خاص‌ به لاتین , ناخوشي‌ جداگانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها