ترجمه Idler در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ بيكار و تنبل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرخ‌ دلاله‌ , در فارسی : بيكاره‌.

Idler به چه معناست و Idler یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Idler

ادم‌ بيكار و تنبل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ بيكار و تنبل‌, ترجمه ادم‌ بيكار و تنبل‌, کلمات شبیه ادم‌ بيكار و تنبل‌ , چرخ‌ دلاله‌ به لاتین , بيكاره‌. به لاتین
دانلود فایل ها