ترجمه Idyll در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زندگاني‌ روستايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چكامه‌ در باره‌زندگي‌ روستايي‌.

Idyll به چه معناست و Idyll یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Idyll

زندگاني‌ روستايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زندگاني‌ روستايي‌, ترجمه زندگاني‌ روستايي‌, کلمات شبیه زندگاني‌ روستايي‌ , چكامه‌ در باره‌زندگي‌ روستايي‌. به لاتین
دانلود فایل ها