ترجمه Ignominy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بد نامي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رسوايي‌ , در فارسی : افتضاح‌ , به فارسی : خواري‌ , سایر ترجمه ها : كار زشت‌.

Ignominy به چه معناست و Ignominy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ignominy

بد نامي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بد نامي‌, ترجمه بد نامي‌, کلمات شبیه بد نامي‌ , رسوايي‌ به لاتین , افتضاح‌ به لاتین , خواري‌ خارجی , كار زشت‌. در زبان
دانلود فایل ها