ترجمه Ignoramus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شخص‌ كاملا بي‌ سواد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جاهل‌ , در فارسی : ادم‌نادان‌.

Ignoramus به چه معناست و Ignoramus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ignoramus

شخص‌ كاملا بي‌ سواد به خارجی , ریشه انگلیسی شخص‌ كاملا بي‌ سواد, ترجمه شخص‌ كاملا بي‌ سواد, کلمات شبیه شخص‌ كاملا بي‌ سواد , جاهل‌ به لاتین , ادم‌نادان‌. به لاتین
دانلود فایل ها